‘„GEMARK” spółka z o.o.’

Aktualny stan postępowania

W przygotowaniu plan podziału kwot uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

„Gemark” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Ul. Płocka 16/34
01-138 Warszawa
NIP 527-02-02-101
REGON 010134282Sąd nadzorujący postępowanie:

Sąd Rejonowy w Łomży
V Wydział Gospodarczy
18-400 Łomża
ul. Polowa 1

Sygn. akt V GUp 1/13

Upadłość ogłoszono w dniu 29.01.2013r.


Hit Counter provided by laptop reviews