‘ELWA’

Aktualny stan postępowania

W przygotowaniu wniosek o wykreślenie spółki z KRS.

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

ELWA Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w 17-100 Bielsk Podlaski ul. Wschodnia 25 NIP 5431444589; REGON 050491424

Upadłość ogłoszona: 3.09.2013r.

Sygn. akt: VIII GUp. 23/13

Sąd Rejonowy w Białymstoku
VIII Wydział Gospodarczy
Ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok


Hit Counter provided by laptop reviews