‘Delikatesy Mięsne U RZEŹNIKA’

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Syndyk masy upadłości Delikatesów Mięsnych U Rzeźnika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, sprzeda z wolnej ręki:

 

wierzytelności upadłego od osób fizycznych i prawnych na łączną kwotę należności głównych w wysokości 1.108.042,88 zł za 1% ich wartości.

Oferty na zakup wierzytelności – z dopiskiem na kopercie DELIKATESY – PRZETARG – należy składać do dnia 14 lipca 2016r. do godz. 13.00 w Biurze Syndyka, przy ul. Fabrycznej 8/4, 15-099 Białystok. Szczegółowy wykaz wierzytelności oraz projekt umowy cesji można uzyskać w Biurze Syndyka oraz pod numerem tel. 695 299 158.

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej

Delikatesy Mięsne u Rzeźnika spółka z ograniczona odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
ul. Pozioma 4
15-558 Białystok

Sąd nadzorujący postępowanie:

Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy
w Białymstoku
Wydział VIII Gospodarczy
ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok

Sygn. akt: VIII GUp 1/14


Hit Counter provided by laptop reviews