‘Apteki ogólnodostępne Glińscy s.j.’

Wykreślenie podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.

APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE GLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Plan podziału funduszów masy upadłości.

APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE GLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

 

Zatwierdzenie listy wierzytelności.

APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE GLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Ogłoszenie upadłości likwidacyjnej.

APTEKI OGÓLNODOSTĘPNE GLIŃSCY SPÓŁKA JAWNA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sygn. akt VIII GUp 5/12
Sąd właściwy dla postępowania:
Sąd Rejonowy w Białymstoku
VIII Wydział Gospodarczy
Ul. Mickiewicza 103
15-950 Białystok

Hit Counter provided by laptop reviews