Ogłoszenie sprzedaży

Syndyk masy upadłości Magdaleny Lubińskiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej w upadłości likwidacyjnej działając na podstawie przepisów Ustawy Prawo Upadłościowe, ogłasza o sprzedaży z wolnej ręki:

  • 100 udziałów wchodzących w skład masy upadłości Magdaleny Lubińskiej w spółce PAX Sp. z o.o. z siedzibą w Wołowie (KRS 0000323610) o wartości nominalnej 50.000 PLN (co stanowi 100% kapitału zakładowego), za cenę  najkorzystniejszą dla masy upadłości, ale nie niższą niż 1 zł,

Bezwarunkowe oferty na zakup, z określeniem oferowanej ceny, składać należy w terminie do dnia 10 czerwca 2018 r., na adres Biura Syndyka w Warszawie (02-480), ul. Łamana 7/25. Dodatkowe informacje udzielane będą drogą mailową.

Sposób przygotowania oferty oraz pozostałe warunki udziału w postępowaniu zostały zamieszczone w Regulaminie, dostępnym w Biurze Syndyka (tel. 691 700 964) oraz na stronie internetowej www.biurosyndyka.net.

Regulamin


Hit Counter provided by laptop reviews