Ogłoszenie sprzedaży – Grzegorz Kiszluk

  1. Przedmiotem przetargu jest udział w wysokości ½ w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Bruzdowej 102 A wraz z przynależnym do lokalu tarasem i komórką lokatorską numer B/K-1/12, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA2M/00471817/3 wraz z udziałem w wysokości ½ części w udziale wynoszącym 13882/1012454 części we współwłasności nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA2M/00439563/1 oraz udziałem w wysokości 1/122 części we współwłasności lokalu niemieszkalnego – wielostanowiskowego garażu podziemnego na kondygnacji -1 położonym w Warszawie przy ul. Bruzdowej 102 (miejsce postojowe nr 76), dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA2M/00472576/8, z własnością którego to lokalu związany jest udział 320062/1012454 części w nieruchomości wspólnej oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WA2M/00439563/1.
  2. Operat szacunkowy nieruchomości udostępniony do wglądu po uprzednim kontakcie telefonicznym z Syndykiem oraz w aktach sprawy pod sygn. akt. X GUp 915/17.
  3. Cena wywoławcza przedmiotu przetargu wynosi 241.000,00 złotych.
  4. Pisemne oferty należy składać do dnia 30 marca 2018 roku na adres Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy, ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
  5. Wymagane wadium w wysokości 24.000,00 zł przelewem na rachunek w Banku PEKAO S.A. o numerze: 33 1240 6292 1111 0010 6624 7770.
  6. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w siedzibie Sądu dnia 4 kwietnia 2018 roku, o godz. 12:30 w Sali nr 120.
  7. W postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt X GUp 319/17 Syndyk ma do zaoferowania sprzedaż drugiego udziału.
  8. Szczegółowe warunki przetargu oraz dodatkowe informacje pod nr. tel. 691 700  964 oraz przez e-mail dtarazewicz@gmail.com.

 

Warunki przetargu

 


Hit Counter provided by laptop reviews